Sale!

[Apollo Nautical] RTC & RTE Bundle Set

$67.73 $62.06

READY TO EAT – Grouper Soup 500ml x1Pack
READY TO EAT – Hybrid (Longhu) Grouper Fillet x2Pack
Ready To Cook – Marinated Hybrid Grouper Fillet (Lemon Butter Dill) – 1Pack
Ready To Cook – Marinated Hybrid Grouper Fillet (Assam Sambal) – 1Pack
Ready To Cook – Marinated Hybrid Grouper Fillet (Kimchi) – 1Pack

Out of stock